02lys og skygger

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en fenomenologisk og eksistensiell psykoterapiform som ble utformet av Fritz og Laura Perls og Paul Goodman i 1950-årene.

Sentralt i gestaltterapi står begrepet "awareness", som oversatt til norsk kan bety "bevisst oppmerksomhet".  Målet med gestaltterapi er å hjelpe klienten til høynet awareness, som  innebærer at klienten er bedre i stand til å observere sine egne handlinger, reaksjoner, følelser, tanker og kroppssansninger. 

Terapeuten er ikke opptatt av å tolke, men derimot hjelpe klienten til egen tolkning og dermed bli bedre i stand til å foreta gode valg. Gestaltterapien fokuserer mer på prosessen (hva som skjer) enn på innholdet (historien som blir fortalt). 

Gestaltterapi egner seg godt både til individualterapi, parterapi, gruppeterapi, coaching, organisasjonsutvikling og undervisning.

Se en video om gestaltterapi

Les mer om gestaltterapi