TERAPIGRUPPE FOR MENN HØSTEN 2018

Gruppen vil bestå av 5-8 menn og gå over åtte ganger à tre timer. I utgangspunktet er det en vanlig terapigruppe, men det vil være et spesielt fokus på mannsrollen. Menn og maskulinitet, og menn og femininitet. Hvordan oppleves det å være mann i dagens samfunn? Gruppa er åpen for alle.

Godkjent i forhold til NGIs krav om gruppeterapi, og påmelding er bindende for hele perioden.

Datoer:      21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11 og 4/12 2018

Tid:             Tirsdager kl 18-21

Sted:           Follo Psykoterapi, Kolbotnveien 23, 4. etasje, Kolbotn

Pris:            5200 kr

KONTAKT

Jon Eivind Amundsen

92 88 66 92 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Kort om min bakgrunn: Mange års erfaring som gestaltterapeut (individuelt, samlivsterapeut og gruppeleder), lærer ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (fra 2005), coach og organisasjonskonsulent, konsulentoppdrag for Norsk Flyktninghjelp i Norge og utlandet, samt holdt kurs og workshops i ulike sammenhenger. Også erfaring fra arbeid med akutt-psykiatri.    

 

Sinnemestringskurs

Sinnemestringskurs kan være et alternativ til individualterapi når man ønsker å lære å mestre eget sinne.

For tiden arrangerer vi ikke selv sinnemestringskurs, men vi samarbeider gjerne med andre som ønsker å tilby kurs. Vi kan bidra med både faglig rådgivning og med kursledelse. Ta kontakt!

 

Kurs/workshop "Arbeid med klienter som har sinne- og voldsproblemer"

Ønsker du å hjelpe klienter/pasienter med sinnemestrings- og/eller voldsproblemer? Vil du holde sinnemestringskurs? Ønsker du mer kunnskap om sinne/vold og hvordan du kan forholde deg til det i ditt arbeid? Da er dette et kurs for deg.

Kurset er rettet mot profesjonelle - psykoterapeuter, psykologer, familieterapeuter eller behandlere med helsefaglig bakgrunn.

Kursleder er gestaltterapeut. Metoden du lærer på kurset, er bygget på gestaltterapeutiske prinsipper, men er likevel så allmenngyldig at alle vil kunne ha nytte av den, uansett faglig bakgrunn. I tillegg til en teoretisk gjennomgang vil vi også ha praktiske øvelser der hver enkelt deltager får anledning til å prøve ut det du lærer.

Vi arrangerer kurset på oppfordring eller i samarbeid med andre. Varighet kan være 1, 2 eller 3 dager etter behov. Ta kontakt!

 

Veiledning for terapeuter eller andre som møter mennesker med sinneproblemer

Vi tilbyr veiledning ved sinne- og voldsproblemer. Veiledningen kan skje individuelt eller i gruppe.