Vi er medlemmer i Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og forpliktet til å utøve vår virksomhet i samsvar med NGFs etiske prinsipper. Vi går regelmessig i veiledning hos profesjonelle veiledere. Dette er en del av vår kvalitetssikring og hjelper oss til å gi våre klienter en faglig best mulig terapi. 

Torbjørn Aas

Torbjørn Aas

Kontakt: tlf  920 22 798 eller epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. I tillegg til gestaltterapiutdannelsen har jeg også en utdannelse i somatic experiencing, en metode som brukes for å arbeide med traumatiserte klienter. Fra tidligere er jeg diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt.

Jeg har erfaring fra terapivirksomhet, kurs- og konsulentvirksomhet og dessuten fra forskjellige stillinger i næringslivet.

Ungdom og voksne er velkommen i terapi hos meg, enten individualterapi eller parterapi. Jeg er spesielt opptatt av sinnemestring/vold, traumatiserte, stress/uro og par/samliv, men alle som ønsker psykoterapi, er velkommen hos meg. Jeg har tro på at alle som ønsker det, har mulighet til å endre seg og på den måten få et bedre liv. Men også det å akseptere seg selv som man er, kan være enormt frigjørende og kan i seg selv legge et grunnlag for endring.

 

 

Anne Witberg

Anne Witberg

Kontakt: tlf  948 49 166 eller epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeg er utdannet Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutts Høyskole og Tankefeltterapeut fra MUIS ( Mats Uldal International School). En kombinasjon som gir gode verktøy for bevisstgjøring av egne ressurser og begrensninger og for avspenning av stress og overveldende følelser som kan være energitappende.

Jeg har hatt terapipraksis i flere år og i tillegg har jeg jobbet mange år i næringslivet. Jeg har flere års erfaring fra krevende prestasjonsmiljøer, bla. med rådgivning og coaching.

Jeg tar i mot ungdom og voksne , individuelt og i parterapi. Jeg tilbyr timer både dag og kveldstid og har også kontor 1 dag i uken i Oslo.

Jeg ønsker velkommen alle som ønsker terapi og har et spesielt fokus på angst, stress/utbrenthet, forebygging av sykefravær og samlivsproblematikk.

Les om tankefeltterapi

 

Jon Eivind Amundsen

JonEivindFebruar2016

Kontakt: tlf  928 86 692 eller epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeg er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Siden 2005 har jeg også vært lærer ved samme høyskole. I tillegg har jeg en cand.mag.grad fra Universitetet i Oslo og Bergen. Jeg har bred erfaring fra  arbeid innen psykiatrien, med særlig vekt på akuttpsykiatri. Jeg har også i mange år jobbet med fysisk og psykisk funksjonshemmede ungdommer og voksne. Det kan også nevnes at jeg har flere års erfaring med språkarbeid, som oversetter, tilknyttet SDI Media Scandinavia i Stockholm. For tiden tar jeg også oppdrag for Norsk Flyktninghjelp, hvor jeg jobber med debriefing etter kriser og katastrofer internasjonalt.   

Som gestaltterapeut har jeg hatt egen praksis siden 2003, i tett samarbeid med et legesenter, med hovedvekt på individuell terapi og parterapi.  

I mitt arbeid med mennesker har jeg en grunnleggende tro på at vi alle har et potensial for endring. Mange har et ønske om å leve livet sitt på en annet måte enn de gjør, men opplever at de står fast og ikke vet hvordan de skal komme videre. For meg er det spennende og inspirerende – i møtet mellom meg og min klient – å utforske hva som begrenser eller hemmer utviklingen, og kunne støtte klienten til å oppdage og utvikle egne ressurser.  

 

Thomas Langbo

Thomas Langbo

Kontakt: tlf 909 28 128 eller epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hei,

Jeg er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Jeg har lang erfaring med arbeid med mennesker gjennom mine roller i idretten og gjennom mine roller i næringslivet. Mitt liv har i stor grad vært preget av prestasjon, prestasjon innen idrett, i næringslivet, som far, som kjæreste, som venn og i de fleste andre roller jeg har og har hatt i mitt liv. I studietiden praktiserte jeg som terapeut for innsatte i Bastøy Fengsel. Nå praktiserer jeg hos Follo psykoterapi, - individualterapi – parterapi og gruppeterapi for studenter sammen med min kollega Torill Borge. Sett og hørt – har på mange måter blitt mitt mantra som terapeut. Viktigheten av å bli sett og hørt som menneske, hvor befriende det kan oppleves å bli sett og hørt, og også hvor vanskelig og tøft det kan oppleves å bli sett og hørt. Jeg har troen på at alle kan endre seg, endre sitt liv og oppleve nye sider ved seg selv. Menn, kvinner, par og unge – hjertelig velkommen.

 

 

Torill Borge

Torill Borge

Kontakt: tlf  901 48 610 eller epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeg er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. I tillegg har jeg en videreutdanning i Sensorimotorisk Psykoterapi nivå I. Dette er en kroppsorientert behandlingsmodell som brukes i arbeid med mennesker som er traumatisert.

Jeg har erfaring fra arbeid i akuttpsykiatrien, psykisk helse i kommunen og fra ulike prosjektstillinger i næringslivet og fra egen bedrift.

I min praksis arbeider jeg med individuell terapi, parterapi og gruppeterapi for studenter sammen med min kollega Thomas Langbo.

Som gestaltterapeut og menneske har jeg en grunnleggende tro på at det er i relasjon utvikling og endring kan skje. Enten vi står i en krevende livssituasjon her og nå, eller har traumatiske opplevelser med oss i livet, vil dette kunne gi ulike plager for den enkelte. De opplevelsene vi bærer med oss er ofte indirekte eller direkte forbundet med relasjoner. En terapeutisk relasjon basert på forutsigbarhet, tillitt og trygghet er for meg et fundament.

Velkommen til meg.

.

Marianne Riberg

Marianne Riberg

Kontakt tlf 41 36 05 36 eller epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trenger du noen å snakke med?

Jeg er gestaltterapeut under utdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og i praksis ved Follo Psykoterapi. Under min praksisperiode tilbyr jeg terapi til redusert pris.

Står du ovenfor vanskelige valg, er du stresset og ønsker å endre noe med måten du lever livet ditt på eller er du sliten og utmattet og trenger hjelp med å sortere tanker? 

Uansett om du føler at utfordringen du står i er stor eller liten så kan det føles godt å dele tanker og følelser med et annet menneske. 
Jeg har erfaring med å jobbe med mennesker med ulike utfordringer og jeg tar imot kvinner, menn, ungdom, voksne og eldre til individuell terapi. 
Velkommen skal du være!

 

 Knut Slenes

Knut Slenes

Kontakt tlf 95 15 03 35 eller epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeg er gestaltterapeut under utdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og i praksis ved Follo Psykoterapi. Studenter i terapiutdanningens 3. og 4. studieår tilbyr terapi til redusert pris.

Jeg har mange års ledererfaring fra næringslivet og er vant til å snakke med mennesker som har problemer med å takle konflikter, stress, rus, prestasjonskrav mm. De siste årene har jeg jobbet med mennesker som av en eller annen grunn har havnet utenfor arbeidslivet, og ungdom som har droppet ut av skole. Mange av disse har måttet lære å leve med kroniske sykdommer eller endre livsstil for å komme videre.