Tankefeltterapi/Neuro tapping 

 TFT er en moderne metode som kombinerer vestlig, kognitiv tankegang med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer). Når punkter på kroppens meridiansystem stimuleres med lett fingerbanking samtidig som uønskede følelser/spenninger/smerter er tilstede, aktiveres kroppens egen evne til å dempe eller fjerne den uønskede følelsen/spenningen/smerten.  

I akupunktur punkterer man punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking. Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur.  

Terapeuten stiller spørsmål underveis for å aktivisere følelsene som kan ligge til grunn for ubehaget. Om klienten synes det er vanskelig å dele opplevelsene knyttet til følelsen, kan det å tenke på opplevelsen mens man lett banker, være nok til å aktivisere kroppens evne til å reparere. På lik måte som kroppen selv evner å gjøre når den sørger for at sår og brudd i kroppen gror.  

TFT har ingen kjente uønskede bivirkninger. Du vil få opplæring i hvordan du kan bruke forenklet TFT på deg selv. Metoden er enkel, lett å lære og effekten er ofte lett observerbar. 

TFT kan brukes ved;  

På bakgrunn av at TFT er en teknikk og et verkøty som aktiverer kroppens eget reparasjonssystem knyttet til følelser/spenninger/smerter er det mange mulige områder TFT kan brukes på. Når følelser/spenninger/smerter knyttet til problemstillingen endrer seg, er erfaringen som oftest at også problemstillingen dempes eller fjernes i tillegg.  

TFT kan være nyttig ved for eksempel; fobier, angst, traumer, depresjon, nedstemthet, indre uro, irritasjon, ADHD, adferdsproblemer, konsentrasjonsproblemer, lese- og skriveproblematikk, hodepine , migrene, spenninger , PTSD, røykeslutt, samlivsproblemer, sinne/hat, sjalusi, slanking, smerter, sorg, allergiplager, for å øke prestasjonsevne, spiseforstyrrelser, stress, sykefravær, søvnproblemer, OCD /tvangslidelse og avhengighet. 

Les mer om tankefeltterapi

Kilder  

Mats Uldal; ”Følelser og Fornuft”, Tankefeltteknikker i praksis, Cappelen Damm 2011 

MUIS, ”Tankefeltteknikker”, manual grunnutdannelsen