Barn og unge

Noen ganger kan foreldre føle seg ganske hjelpeløse. De ser at barnet eller ungdommen har det vondt, de vet kanskje noe om hvorfor men vet ikke hva som kan gjøre situasjonen bedre.

Les mer om terapi for barn og ungdom