Individualterapi

I individualterapi møter du terapeuten din i en 1-til-1-relasjon. Denne type terapi er det vanligste hos oss.

De fleste som kommer i individualterapi, har et eller flere ønsker om hva de vil ta opp i terapien. Hvis du merker at noe skurrer i livet ditt, som gjør at du ikke har det bra med deg selv, er du velkommen til oss. Sammen kan vi finne ut mer om hvordan du egentlig har det, og hva som kan hjelpe deg.

Det går også an å komme til terapi uten å ha noen klar formening om hva du skal jobbe med. Dette kan være et fint utgangspunkt for utforskning av deg selv - bli bedre kjent med deg selv!

En individualtime varer vanligvis 60 minutter. Du kan også avtale lengre tid, f.eks. 2 timer. Noen av våre klienter som må reise langt for å komme til oss, velger dette.

Du bestemmer selv hvor hyppig du skal komme i terapi og hvor mange timer du skal ha men spør gjerne terapeuten til råds om dette hvis du er usikker.

Terapeuten har taushetsplikt. Ingen andre enn du og terapeuten får vite at du er i terapi hos oss. Vær imidlertid oppmerksom på at terapeuten kan bryte taushetsplikten dersom vi hører om planlagte straffbare handlinger eller om barn som blir utsatt for vold eller omsorgssvikt eller dersom det er risiko for selvmord. 

Se eksempler på hvorfor folk går i terapi

 

Terapi for barn og unge

Ikke alltid like greit å være barn 

Noen ganger kan foreldre føles seg nokså hjelpeløse. De ser at barnet har det vondt, eller legger merke til at barnet ofte klager over hodepine, magesmerter eller andre diffuse plager. Legesjekk og samtaler med andre som kjenner barnet avdekker ikke hva som er problemet. 

Andre ganger er det nokså tydelig for de voksne hva årsaken til barnets mistrivsel kan være, men det er vanskelig å vite hvordan de skal håndtere problemet. 

Når barnet kommer til terapi, møter det en terapeut som har som sin viktigste oppgave å lytte til barnet og prøve å finne ut hvilket behov det har. Terapeuten skal ikke være mor, far, lærer eller lignende - med ansvar for oppdragelse eller opplæring - men en som støtter barnet i dets opplevelser. Terapeuten kan for eksempel være til hjelp for barnet ved å akseptere, og sette ord på, følelsene som barnet viser. Etter avtale kan hun også informere foreldre om viktige observasjoner og gi veiledning. 

Metodene som brukes tilpasses det enkelte barn. Lek i ulike former står svært sentralt. Tegning, bruk av bilder, plastelina og rollelek med ulike figurer og gjenstander brukes ofte. Barnet kan oppleve terapien som et ”fristed”, noe som i seg selv kan være positivt i en vanskelig livssituasjon.

Foreldrene er naturlige og nødvendige samarbeidspartnere når barn kommer i terapi. Avhengig av barnets alder avtaler vi i hvert enkelt tilfelle hvordan vi sammen kan bidra til at barnet får det bedre. 

Dersom foreldrene ønsker det, kan terapeuten etter behov samarbeide med andre instanser som barnets lege, ansatte i barnehage/skole eller andre instanser.