Kurs for terapeuter - "Vold i nære relasjoner"

DET ARRANGERES PFO-GODKJENT FAGSEMINAR I OSLO 23. SEPTEMBER 2020
Gestaltterapeutene Torbjørn Aas og Ingunn N. Rojahn inviterer til et PFO-godkjent fagseminar 4 timer. Fagseminaret holdes i en gestaltterapeutisk ramme. Enkel bevertning. 
 
Innhold: Vi setter søkelyset på hva som kan foregå bak husets fire vegger, og hvordan vi som terapeuter kan forstå volden og gjenkjenne fenomenene. Vi presenterer begge "sider", altså både den voldsutsattes side og voldsutøvers side, og på den måten kan deltagerne få et helhetlig bilde av volden.
 
STED: Møterom hos Cochs Pensjonat, Parkveien 25.
TID: Onsdag 23. september kl. 15-19
PRIS: kr. 900,-
PÅMELDING OG BETALING: Påmelding ved innbetaling til kto nr. 2470.27.58102 innen 11. mars, og ved å sende en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Torbjørn Aas er gestaltterapeut MNGF med etterutdanningen, og partner i Follo Psykoterapi. Han arbeider med individualklienter, par og grupper. Torbjørn har mye erfaring med temaet sinne/vold, og endring av negative sinnemønstre. Han eier nettstedet www.bedresinnemestring.no
Ingunn N. Rojahn er gestaltcoach og gestaltterapeut MNGF, og forfatter av boka Vendepunkt utgitt på Publica forlag. Ingunn har hatt egen praksis i Tønsberg siden 2011 og har variert erfaring med voldsproblematikk, samt mange år med aktivt lokallags- og nettverksarbeid for gestaltister i Vestfold. Hun eier nettstedet www.mittvendepunkt.no

 

Sinnemestringskurs

Sinnemestringskurs kan være et alternativ til individualterapi når man ønsker å lære å mestre eget sinne.

For tiden arrangerer vi ikke selv sinnemestringskurs, men vi samarbeider gjerne med andre som ønsker å tilby kurs. Vi kan bidra med både faglig rådgivning og med kursledelse. Ta kontakt!

 

Kurs/workshop "Arbeid med klienter som har sinne- og voldsproblemer"

Ønsker du å hjelpe klienter/pasienter med sinnemestrings- og/eller voldsproblemer? Vil du holde sinnemestringskurs? Ønsker du mer kunnskap om sinne/vold og hvordan du kan forholde deg til det i ditt arbeid? Da er dette et kurs for deg.

Kurset er rettet mot profesjonelle - psykoterapeuter, psykologer, familieterapeuter eller behandlere med helsefaglig bakgrunn.

Kursleder er gestaltterapeut. Metoden du lærer på kurset, er bygget på gestaltterapeutiske prinsipper, men er likevel så allmenngyldig at alle vil kunne ha nytte av den, uansett faglig bakgrunn. I tillegg til en teoretisk gjennomgang vil vi også ha praktiske øvelser der hver enkelt deltager får anledning til å prøve ut det du lærer.

Vi arrangerer kurset på oppfordring eller i samarbeid med andre. Varighet kan være 1, 2 eller 3 dager etter behov. Ta kontakt!

 

Veiledning for terapeuter eller andre som møter mennesker med sinneproblemer

Vi tilbyr veiledning ved sinne- og voldsproblemer. Veiledningen kan skje individuelt eller i gruppe.